Oude Boom Gedicht Kuitenbrouwer


Henry William Burgess ca. 17921839

In mijn tuin staat een oude boom,

Een beuk met een 400 jarig bestaan,

Haar duiven begluren de mensen loom,

Die onder haar lopen in hun kortlevende waan. 

Ik hou van deze boom en haar zachte geruis,

Haar bladeren glimmen in de regen,

En ik bekijk hoeveel dieren erin en eromheen wonen,

Hoe zij deze boom beleven.

Elke dag wanneer ik onder haar loop,

Word ik iets ouder, maar vergeleken haar blijf ik jong,

Eens loop ik onder haar met een stok,

De mens heeft een sneller levensverloop.

Ik hou van haar langzame trage leven,

Maar ook van mijn korte bestaan,

Ik wil onder haar geboren zijn geworden,

En later worden begraven tussen haar wortels,

En zo in haar opgaan.

Dan laat ik mijn lichaam tot stof wederkeren,

En zal mijn energie gestuwd worden naar haar top,

Dan ga ik zacht met haar mee-ruisen,

En zo mijn ziel laten verhuizen.

Mijn mooie en wijze boom zal mij hoe dan ook,

-Terwijl ik zo lang mogelijk onder haar loop- overleven,

En mijn jaloezie op haar lange leven wijselijk vergeven.

.

Paula Kuitenbrouwer

Paula’s tekeningen & schilderijen zijn te vinden op Etsy